Ana Sayfa / Akreditasyon Kurulu

Akreditasyon Kurulu

Uykuder Akreditasyon Kurulu

Alfabetik sıra ile:

1. Prof.Dr. Ahmet URSAVAŞ

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı

 

2. Prof. Dr. Ali Aydınlar

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

 

3. Doç.Dr. Asiye KANBAY

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

 

4. Prof.Dr. Ayşe Tana ASLAN

Gazi Üniversitesi. Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı

 

5. Prof.Dr. Bülent ÇİFTÇİ

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

 

6. Prof. Dr. Çağlar ÇUHADAROĞLU

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

 

7. Prof.Dr. Duygu ÖZOL

Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

 

8. Prof.Dr. Levent ÖZTÜRK

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

 

9. Prof.Dr. Mehmet KARADAĞ

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı

 

10. Prof.Dr. Müge ÖZCAN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Numune EA Hastanesi KBB AD

 

11. Prof.Dr. Oğuz KÖKTÜRK

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

 

12. Doç. Dr. Selma FIRAT

Atatürk Göğüs Hast. ve Cer. Eğitim ve Araşt. Hastanesi

 

13. Prof.Dr. Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

 

14. Prof.Dr. Turan ACICAN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

 

15. Prof.Dr. Zerrin PELİN

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık BY Okulu Fizik Tedavi ve Reh. Bölümü

1) Akreditizasyon süreçleri

a. Başvuru yöntemi

i. Başvuru Prof. Dr. Bülent Çiftçi’ye mail gönderilerek yapılacaktır.(bulentciftci@gmail.com)

ii. Akreditizasyon ve reakretizasyon için merkezlere form gönderilecektir

b. Merkezin denetlenmesi

i. İlk başvurular için Uykuder’den 3 kişi yapacaktır

ii. Reakretizasyonu Uykuder’den bir kişi yapacaktır

c. Ücret

i. Özel kurumlar 1000 TL

ii. Devlet kurumları 500 TL

iii. Reakretizasyon tüm hastaneler için 500 TL

2) Eğitim ve Hizmet akredite merkezler

a. Uyku Derneği ülkemizdeki laboratuarları 2 grupta incelemektedir.

Birinci grup bir üniversite veya eğitim araştırma hastanesi bünyesinde bulunan laboratuarlardır. İkinci grup ise bunun dışında kalan diğer

uyku laboratuarlarını (Devlet hastanesi, özel hastaneler, özel merkezler vs.) içermektedir. Birinci grupta yer alan merkezler eğitim

kriterlerine haiz ise eğitim laboratuarı olarak akredite edilirler ve sertifika programı için pratik eğitim laboratuarları olarak atanırlar.

b. Eğitim laboratuarlarının taşıması gereken özellikler aşağıda sıralanmıştır:

i. Uyku Laboratuarı bir tıp fakültesi veya eğitim araştırma hastanesi bünyesinde bulunmalıdır,

ii. Sorumlu hekim Uyku Derneği üyesi olmalı ve Uyku Derneğinden sertifikalı olmalıdır,

iii. Sorumlu teknisyen sertifikalı olmalıdır,

iv. Uyku Laboratuarı en az 2 yataklı olmalıdır,

v. Uyku Laboratuarı mesai saatleri içinde hasta başvurularına ve kayıt analizine açık olmalıdır,

vi. Bir aylık süre içinde en az 20 PSG, en az 10 titrasyon testi yapılmalıdır,

vii. Kursiyerin skorlama yapması için güncel veya arşiv kayıtlarından en az 100 hasta örneği sunabilecek kapasiteye sahip olmalıdır.

viii. Uyku Laboratuarı sorumlusu veya sorumlu olmayan doktor(lar)ı günde en az 2 saatini eğitim için ayırabilmelidir,

ix. Uyku Laboratuarına farklı uyku hastalıkları şüphesi ile hastalar başvurabilmelidir,

x. Gündüz yapılan uyku testleri (MSLT, MWT) (güncel veya arşiv) kayıt örneklerin analiz etme imkanı olmalıdır.