Ana Sayfa / Akreditasyon Kurulu

Akreditasyon Kurulu

Uykuder Akreditasyon Kurulu

1- Dr. Hüseyin LAKADAMYALI

2- Dr. Oğuz KÖKTÜRK

3- Dr. Ayşe İRİZ

4- Dr. Şerife SAVAŞ BOZBAŞ

5- Dr. Ayşe TANA ASLAN

6- Dr. Handan İNÖNÜ KÖSEOĞLU

7- Dr. Asiye KANBAY

8- Dr. Hilal ERMİŞ

9- Dr. Mehmet İlker YÖN

10- Dr. Emine ARGÜDER

11- Dr. Neslihan ÜÇÜNCÜ

12- Dr. Sema SARAÇ

13- Dr. Duygu ÖZOL

14- Dr. Müge ÖZCAN

15- Dr. Refika ERSU

16- Dr. Mehmet KARADAĞ

17- Dr. Ahmet URSAVAŞ

1) Akreditasyon süreçleri

a. Başvuru yöntemi

i. Başvuru Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’ya mail gönderilerek yapılacaktır. (lakadamyali.h@gmail.com)

ii. Akreditizasyon ve reakretizasyon için merkezlere form gönderilecektir

b. Merkezin denetlenmesi

i. İlk başvurular için Uykuder’den 3 kişi yapacaktır

ii. Reakretizasyonu Uykuder’den bir kişi yapacaktır

c. Ücret

Akreditizasyon ve reakreditizasyon sürecinde, UYKUDER tarafından görevlendirilmiş kurul üyelerinin denetleme sürecindeki tüm masraflarının denetlenen kurum tarafından karşılanması gerekmektedir.

2) Eğitim ve Hizmet akredite merkezler

a. Uyku Derneği ülkemizdeki laboratuarları 2 grupta incelemektedir.

Birinci grup bir üniversite veya eğitim araştırma hastanesi bünyesinde bulunan laboratuarlardır. İkinci grup ise bunun dışında kalan diğer

uyku laboratuarlarını (Devlet hastanesi, özel hastaneler, özel merkezler vs.) içermektedir. Birinci grupta yer alan merkezler eğitim

kriterlerine haiz ise eğitim laboratuarı olarak akredite edilirler ve sertifika programı için pratik eğitim laboratuarları olarak atanırlar.

b. Eğitim laboratuarlarının taşıması gereken özellikler aşağıda sıralanmıştır:

i. Uyku Laboratuarı bir tıp fakültesi veya eğitim araştırma hastanesi bünyesinde bulunmalıdır,

ii. Sorumlu hekim Uyku Derneği üyesi olmalı ve Uyku Derneğinden sertifikalı olmalıdır,

iii. Sorumlu teknisyen sertifikalı olmalıdır,

iv. Uyku Laboratuarı en az 2 yataklı olmalıdır,

v. Uyku Laboratuarı mesai saatleri içinde hasta başvurularına ve kayıt analizine açık olmalıdır,

vi. Bir aylık süre içinde en az 20 PSG, en az 10 titrasyon testi yapılmalıdır,

vii. Kursiyerin skorlama yapması için güncel veya arşiv kayıtlarından en az 100 hasta örneği sunabilecek kapasiteye sahip olmalıdır.

viii. Uyku Laboratuarı sorumlusu veya sorumlu olmayan doktor(lar)ı günde en az 2 saatini eğitim için ayırabilmelidir,

ix. Uyku Laboratuarına farklı uyku hastalıkları şüphesi ile hastalar başvurabilmelidir,

x. Gündüz yapılan uyku testleri (MSLT, MWT) (güncel veya arşiv) kayıt örneklerin analiz etme imkanı olmalıdır.