Ana Sayfa / Başkanımızdan

Başkanımızdan

Uyku Derneğimizin Değerli Üyeleri,

19.12.2021 tarihinde Ankara’da, geniş bir katılım ve büyük bir olgunlukla 6. Olağan Genel Kurulumuz gerçekleştirildi. Yapılan oylama ile yeni yönetim kurulumuz Dr. Oğuz Köktürk, Dr. Hüseyin Lakadamyalı, Dr. Asiye Kanbay, Dr. Handan İnönü Köseoğlu, Dr. Ayşe Tana Aslan, Dr. Ayşe İriz, Dr. İlker Yön, Dr. Şerife Savaş Bozbaş ve Dr. Hilal Ermiş‘ten oluşmuştur. Seçilmiş yeni yönetim kurulunun yaptığı ilk toplantıda ise tarafıma “Dernek Genel Başkanı” görevi verilmiştir. Derneğimizin kuruluşunun 15. Yılında tüm üyelerimizi kucaklayan, gelişime ve dönüşüme açık dinamik bir yönetimle kurumumuzu en üst düzeye taşımak temel hedefimiz olacaktır.

Uyku tıbbının ülkemizdeki geçmişi ile güçlü bağları bulunan derneğimiz birçok hekim ve teknisyenin sağlık hizmetine katkı sunmasında öncü rol üstlenmiştir. Bu misyon ve sorumlulukla derneğimizi geleceğe taşımak, gelişim ve dönüşümü yönetmek öncelikli sorumluluğumuzdur.

Tüm dünyayı derinden etkileyen ve etkileri devam eden Covid 19 Pandemisi çalışma hayatımız üzerine de olumsuz yansımalara neden olmuştur. Pandeminin tıbbın tüm alanlarında olduğu gibi bilhassa tele tıp uygulamalarında yeni gelişmelere sebep olacağı aşikardır. Ülkemizde uzaktan erişimle hastaların değerlendirilmesi, kayıtlarının izlenmesi, skorlanması ve takibi anlamında yeni uygulamaların geliştirilmesi ve sağlık politikası oluşturulması dernek olarak bizlerin yükümlülüğündedir. Pek tabiidir ki eğitim faaliyetlerinin de uzaktan çevirim içi yaygınlaşması ve sürekli tıp eğitimine katkı sunulması kaçınılmazdır.

Uyku bozukluklarının sağlık üzerine olduğu gibi çalışma hayatı üzerine de olumsuz etkileri hepimizin malumudur. Sağlıklı uyku alışkanlıklarının geliştirilmesi, koruyucu sağlık tedbirleriyle ilgili çalışmaların teşvik edilmesi, yönetim erkinin bu hususta farkındalığının artırılması gerekmektedir.

Derneğimizin bu günlere gelmesinde katkı sunan her bireye ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Yeni yönetim kurulumuzla birlikte devraldığımız bu asil görevi layıkıyla yerine getireceğimiz konusunda kimsenin kuşkusu olmasın. Derneğimizi GÖRÜNÜR ve BİLİNİR kılmak, sağlık politikalarına ETKİLİ olmak istiyoruz.

Yeni bir yılın arifesinde olduğumuz bu günlerde yönetim kurulumuz adına, hepinize sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum.

Sağlıkla kalın,

 

Prof. Dr. Hüseyin LAKADAMYALI

 

UYKUDER Genel Başkanı     

 

 

 

UYKUDER MESAJ ARŞİVİ